links

http://www.rippling.world Rippling is een samenwerking van bewustzijnswerkers voor ondersteuning, gezamenlijke zichtbaarheid en is een uitnodiging om voluit te leven. Rippling organiseert ook jaarcirkels voor mensen op het kantelpunt naar ''de nieuwe wereld'.'
 
http://www.togetherincreation.org Together in creation is een zeer recent ingezette beweging die de kritische massa van bewuste mensen wereldwijd verenigt.

  www.InterPlayEurope.com

  www.spins.nl Deze website is ontworpen en gebouwd door SPINS webdesign.

 "Als geen verweer meer kàn,
als alle schutsel wegvalt,
rest nog zachtmoedigheid."

J.C. van Schagen


contact

info@jannahwijffels.nl
06-44179992